5. ročník SÚŤAŽe VO VARENÍ DRŽKOVÝCH ŠPECIALÍT

10. AUGUST 2024

LESÍK RIMAVSKÉ ZALUŽANY

sprievodný program a atrakcie

CICO BAND & rené rendy
OLDIES DISCO FIT FAMILY RÁDIA
MODERÁTOR: MAREK LÁSKA (FFR)
DETSkÉ KOLOTOČE
VSTUPNÉ: 4€

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA

08:00 | Príchod súťažných tímov, rozloženie stanovíšť a príprava na varenie
09:00 | Otvorenie podujatia, predstavenie poroty a zahájenie súťažného varenia
14:00 | Odovzdanie súťažnej vzorky na hodnotenie pre porotu
15:00 | Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien
16:00 | Zábava, zábava a zábava

základné pravidlá pre súťažné tímy 5. ročníka súťaže vo varení držkových špecialít

Tím sa môže do súťaže registrovať vyplnením prihlášky na webe drzkobranie.sk, nahlásením sa telefoniciky u organizátora – Miroslav Melich | 0911 126 283 alebo napísaním správy na Facebook Miroslav Gitara Melich. Každý tím musí uhradiť štartovné v hodnote 80€ na účet organizátora SK61 1100 0000 0029 3678 0330

Štartovné odporúčame uhradiť hneď po registrácii, aby ste na to nezabudli a neboli zo súťaže vylúčený. Na identifikáciu platby zadajte ako správu pre prijímateľa názov tímu.

Do súťaže sa môže prihlásiť tím s počtom max. 5 členov. Počet fanúšikov súťažného tímu nie je limitovaný.

Úlohou tímu je pripraviť ľubovoľné množstvo držkovej špeciality a odovzdať vzorku na hodnotenie pre porotu do 14:00 hod.

Odovzdané špeciality bude vyhodnocovať odborná porota kuchárov. Určí prvé tri miesta na základe ktorých organizátor vyhlási vysledky a odovzdá ceny pre víťazov a tiež putovnú varechu za najlepšiu držkovú špecialitu.

Následne môže tím svoje jedlo skonzumovať, rozdať prípadne predať návštevníkom podujatia. Zakázaný je predaj iného jedla, či alko-nealko nápojov.

Súťažiaci sú povinní pri príprave, varení a servírovaní jedla dodržiavať základné hygienické pravidlá a zásady tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia konzumentov. Za servírovanú držkovú špecialitu nesie plnú zodpovednosť každý tím samostatne.

Každý tím dostane od organizátora 15kg surových držiek na varenie. Ostatné suroviny a vybavenie na varenie si zabezpečí – kotol na varenie, stolík na prípravu, varechy, nože, podložky na krájanie, naberačky a všetko ostatné, čo budú pri varení potrebovať.

Okrem potrieb na varenie si musí každý tím zabezpečiť prestrešenie a prípadne aj sedenie pre fanúšikov tímu.

Organizátor pre každý súťažný tím zabezpečí: pitnú vodu, drevo na kúrenie. Organizátor tiež zabezpečí všetky BIO potreby na servírovanie, taniere, lyžice, servítky.

Po ukončení súťaže si každý tím urobí poriadok na pridelenom stanovisku a odpad uloží do odpadového kontajnera v areáli podujatia. Odvoz odpadu z areálu zabezpečuje organizátor.

Súťažný tím nemôže propagovať žiadnu politickú stranu, či hnutie. V opačnom prípade bude zo súťaže vylúčená, musí opustiť areál podujatia.

Organizátor môže počaš priebehu súťaže vylúčiť tímy za nedodržiavanie pravidiel. Prípadne za iné nevhodné správanie.

Zaregistruj svoj tím a vyhraj putovnú varešku

MM COOKING AGENCY O.Z.

Miroslav Melich

KONTAKT

+421 911 126 283

BANKOVÉ SPOJENIE

TATRA BANKA
SK61 1100 0000 0029 3678 0330

Držkobranie 2024