4. ročník SÚŤAŽe VO VARENÍ DRŽKOVÝCH ŠPECIALÍT

20. MÁJ 2023

AMFITEÁTER RIMAVSKÁ SOBOTA

základné pravidlá pre súťažné tímy 4. ročníka súťaže vo varení držkových špecialít

Tím sa môže do súťaže regstrovať vyplnením formuláru na webe drzkobranie.sk, nahlásením sa telefoniciky u organizátora – Miroslav Melich | 0911 126 283 alebo napísaním správy na Facebook Miroslav Gitara Melich. Každý tím musí uhradiť štartovné v hodnote 50€ na účet organizátora SK9711000000002939140662

Štartovné odporúčame uhradiť hneď po registrácii, aby ste na to nezabudli a neboli zo súťaže vylúčený. Na identifikáciu platby zadajte ako správu pre prijímateľa názov tímu.

Do súťaže sa môže prihlásiť tím s počtom max. 5 členov. Počet fanúšikov súťažného tímu nie je limitovaný.

Úlohou tímu je pripraviť ľubovoľné množstvo držkovej špeciality a odovzdať vzorku na hodnotenie pre porotu do 13:00 hod.

Odovzdané špeciality bude vyhodnocovať odborná porota kuchárov. Určí prvé tri miesta na základe ktorých organizátor vyhlási vysledky a odovzdá ceny pre víťazov a tiež putovnú varechu za najlepšiu držkovú špecialitu.

Následne môže tím svoje jedlo skonzumovať. Pripravované jedlo tím nemôže ponúknuť návštevníkom a ani  ho predávať. Rovnako je zakázaný aj predaj iného jedla, či alko-nealko nápojov.

Súťažiaci sú povinní pri príprave, varení a servírovaní jedla dodržiavať základné hygienické pravidlá a zásady tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia konzumentov. Za servírovanú držkovú špecialitu nesie plnú zodpovednosť každý tím samostatne.

Každý tím si zabezpečí suroviny na varenie a vlastné kompletné vybavenie potrebné pre varenie: kotol na varenie, stolík na prípravu, varechy, nože, podložky na krájanie, naberačky a všetko ostatné, čo budú pri varení potrebovať.

Okrem potrieb na varenie si musí každý tím zabezpečiť prestrešenie a prípadne aj sedenie pre fanúšikov tímu.

Organizátor pre každý súťažný tím zabezpečí: pitnú vodu, drevo na kúrenie. Organizátor tiež zabezpečí všetky BIO potreby na servírovanie, taniere, lyžice, servítky.

Po ukončení súťaže si každý tím urobí poriadok na pridelenom stanovisku a odpad uloží do odpadového kontajnera v areáli podujatia. Odvoz odpadu z areálu zabezpečuje organizátor.

Súťažný tím nemôže propagovať žiadnu politickú stranu, či hnutie. V opačnom prípade bude zo súťaže vylúčená, musí opustiť areál podujatia.

Organizátor môže počaš priebehu súťaže vylúčiť tímy za nedodržiavanie pravidiel. Prípadne za iné nevhodné správanie.

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PODUJATIA

08:00 | Otvorenie námestia pre súťažné tímy, rozloženie stanovíšť a príprava na varenie
10:00 | Otvorenie podujatia, predstavenie poroty a zahájenie súťažného varenia
13:00 | Odovzdanie súťažnej vzorky na hodnotenie pre porotu
15:00 | Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien
16:00 | Zábava, zábava a zábava

sprievodný program a atrakcie

Na programe intenzívne pracujeme.
Ako každý rok, aj teraz budú podujatie sprevádzať  folklórne spevy a tance. Pre najmenších máme pripravené kolotoče a penovú párty.

Zaregistruj svoj tím a vyhraj putovnú varešku

MM COOKING AGENCY O.Z.

Miroslav Melich

KONTAKT

+421 911 126 283

BANKOVÉ SPOJENIE

TATRA BANKA
SK97 1100 0000 0029 3914 0662

Držkobranie 2023